Om oss

MERVÄRDE FÖR VÅRA KUNDER

Vi tror på enkelhet, öppenhet, kommunikation och samarbete.

Vårt uppdrag är att skapa mervärde för dig som kund genom att bidra till utvecklingen av er organisation och dess medarbetare. Allt detta grundar sig i ett tydligt koncept där vi som leverantör garanterar lyhördhet och en för er anpassad lösning.  För oss är det viktigt att stå upp för det vi tror på.  Våra ledord är medkänsla, mod och pålitlighet. Vi lägger stor vikt vid den personliga omtanken i fråga om våra kunder, kollegor och andra intressenter i vår omvärld.

Vår främsta drivkraft är att få bidra och göra skillnad. Detta genom att erbjuda vår kompetens inom organisationsutveckling och generell HR Support. Djörgs konsulter har många års erfarenhet av kvalitativt lednings- och HR-arbete inom olika verksamheter.

Vi jobbar i enlighet med Prosci´s förändringsledningsmetodologi och är certifierade användare av TTI Success Insights analysverktyg för att kartlägga drivkrafter, beteendestilar och Emotionell Intelligens.

Djörg har ett partneravtal med Rolf Nordic AB, som utvecklar och säljer IT-plattformen Rolf.

Verktyget hjälper företag att genom reflektion, målstyrning och coaching, kontinuerligt utveckla sina medarbetare och arbetssätt. Som partner till Rolf stöttar vi organisationer med implementationen av verktyget liksom med att utveckla arbetssätt och utbilda chefer och medarbetare.

Möt oss

https://www.linkedin.com/in/therese-n%C3%A4s-t%C3%A4rnblom-b1082918/
Therese Näs Tärnblom

Therese Näs Tärnblom, partner och konsult i företaget, driver i huvudsak uppdrag med fokus på förändringsledning.  

https://www.linkedin.com/in/carina-gustafsson-649baa14/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAMGNRkBxmb9-sqUzGfiC_E_wZPhqE0mw1g
Carina Gustafsson

Carina Gustafsson som har en gedigen erfarenhet av kvalitativt HR arbete inom stora globala industriföretag.

https://www.linkedin.com/in/%C3%A5sa-r%C3%B6sler-9849aa4b/
Åsa Rösler

Åsa Rösler har under sin karriär byggt upp en gedigen  kompetens med både bredd och spets. 

https://www.linkedin.com/in/jenny-lundberg-6b496627/
Jenny Lundbergh

Vår nyaste kollega Jenny Lundbergh började den 1 september 2023. Hon kommer senast från rollen som HR Country Manager för Hitachi Energy.