Vi skapar mervärde genom organisations- och medarbetarutveckling

Tack vare vår spetskompetens och erfarenhet inom området kan vi bidra till våra kunders utveckling

Pålitlighet

Kompetens att utföra våra uppdrag med kvalitét. Vi strävar efter enkla och hållbara lösningar.

Transparens

Ärlig och öppen kommunikation där vi lyssnar in, delar med oss och står upp för det vi tror på. 

Medkänsla

Omtanke, vänlighet och förståelse gentemot våra kunder och övriga intressenter.

Adress | Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås
Tel | 070 - 532 31 96
E-post | spindeln@djorg.se