Professionella konsulttjänster

Din specialist inom förändringsledning, organisation och HR

Förändringsledning

 Vi hjälper er med tillämpning och metoder för att leda människor igenom förändring. Effektiv förändringsledning är lika viktigt som ett starkt ledarskap och professionell projektledning, när det kommer till att realisera måluppfyllelse i en förändringsprocess.


Ledarutveckling

Ett starkt och kommunikativt ledarskap är grundstenen i arbetet med att bygga hållbara, konkurrenskraftiga och effektiva föreag. Vi ger support i fråga om att utveckla ledarskapet i er organisation. Vi jobbar både på team- och individnivå.


Kultur och värderingar

En positiv företagskultur är avgörande för organisationers framgång. Vi ger er support i arbetet med att stärka företagets kultur och grundläggande värderingar.


Medarbetarutveckling

Engagerade medarbetare är en förutsättning för företagets framgång. Att få bidra till och utvecklas med verksamheten är något som engagerar och motiverar människor. Vi stöttar er i arbetet med att sätta långsiktiga och hållbara processer inom detta område. Djörg har partneravtal med Rolf, som erbjuder en App och ett IT verktyg för konstant och långsiktig medarbetarutveckling.


Teamutveckling

Förmågan att använda individers olikheter är en av nycklarna till effektiva och produktiva team. Vi hjälper er att utveckla ert team genom att identifiera styrkor och utmaningar samt att sätta en plan för fortsatt utveckling.


HR-Support

Vi stöttar företag som behöver generell support i personalrelaterade frågor så som rekrytering, ledar- och medarbetarutveckling, rehabilitering, lagar och avtal, lönebildning och avveckling.