Vi tror på enkelhet, öppenhet, kommunikation och samarbete.

Mervärde för våra kunder

Vårt uppdrag är att skapa mervärde för dig som kund genom att bidra till utvecklingen av er organisation och dess medarbetare. Allt detta grundar sig i ett tydligt koncept där vi som leverantör garanterar lyhördhet och en för er anpassad lösning.  För oss är det viktigt att stå upp för det vi tror på.  Våra ledord är medkänsla, mod och pålitlighet. Vi lägger stor vikt vid den personliga omtanken i fråga om våra kunder, kollegor och andra intressenter i vår omvärld.

Vår främsta drivkraft är att få bidra och göra skillnad. Detta genom att erbjuda vår kompetens inom organisationsutveckling och generell HR Support. Djörgs konsulter har många års erfarenhet av kvalitativt lednings- och HR-arbete inom olika verksamheter.

Therese Näs Tärnblom partner och konsult i företaget, har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom HR funktionen i stora globala industriföretag. Therese har jobbat både lokalt och  och globalt och huvudsakligen i ledarroller.

Therese är certifierad Change Practitioner enligt Prosci´s förändringslednings- metodologi samt utbildad i och behörig användare av IPU´s verktyg - TTI Success Insights som innefattar beteende-, drivkrafts-  och EQ analyser.

I december 2019 utökades företaget med ytterligare en konsult, Carina Gustafsson. Carina har också hon en gedigen erfarenhet av kvalitativt HR arbete i olika roller i internationella industriföretag. Carina har huvudsakligen arbetat som HR Business Partner, men har även haft mer specialiserade roller, bl.a. som Talent Manager.

Carina är även hon utbildad i och behörig användare av TTI Success Insights.